Prospectief doelgroeponderzoek

Zonder huurders is er geen gezonde (financiële) situatie. Secondlifebuildings doet onderzoek naar kansrijke doelgroepen. Daarbij houden we goed rekening met de toekomstmogelijkheden van het pand, en de onbenutte kansen. Het verkennen van de beleidsuitgangspunten van de eigenaar en overheid hoort daar zeker bij.

Omgevingsvergunning

Voor bouwen, verbouwen en slopen is een omgevingsvergunning nodig, die vergezeld gaat met diverse documenten. Bijvoorbeeld: bouwkundige tekeningen en rapporten over (brand)veiligheid. Het maken, voorbereiden en organiseren is secuur werk. Secondlifebuildings neemt u deze 'papieren rompslomp' graag uit handen.

Vastleggen bestaande toestand

Secondlifebuildings inventariseert de actuele toestand van het pand. Wij meten het pand in en fotograferen het, zodat de uitgangssituatie vast ligt. Hiermee kunnen tekeningen van de bestaande situatie worden gecontroleerd of gemaakt, afhankelijk van de beschikbaarheid. Met deze acties wordt de bestaande toestand van het pand gedegen vastgelegd.

Duurzaamheid BREEAM

Secondlifebuildings beoordeelt ontwerp of bestaand gebouw naar de objectieve maatstaven van de DGBC (Dutch Green Building Council). Het BREEAM-label is een keurmerk voor vastgoedbeoordeling op veel aspecten.

Tekenwerk

Om goed inzicht te krijgen in de bestaande situatie van het pand, zijn tekeningen nodig. Vaak zijn deze niet actueel, dus zorgen we dat ze er komen. Zowel de bouwkundige situatie, de routing, als de installaties. En de aanduiding van sloopwerk. Secondlifebuildings realiseert alle soorten tekenwerk: in plat vlak, of als 3-dimensionaal model.

STABU bestek of technische omschrijving

Hoe belangrijk vindt u duidelijkheid over wat er exact gebouwd gaat worden, onder welke voorwaarden, garanties en juridische aspecten? Met bouwen is immers veel geld gemoeid. Logisch dat je dat zo goed mogelijk wilt vastleggen. Secondlifebuidings maakt bestekken onder STABU-licentie. Zodat klip en klaar duidelijk is wat verwacht mag worden. Een technische omschrijving behoort eveneens tot de mogelijke werkzaamheden.

Ontwerp

Secondlifebuildings verzorgt het ontwerp voor de nieuwe bestemming. Een ontwerp dat rekening houdt met het bestaande pand en afgestemd wordt op de nieuwe doelgroep. Technische verbeteringen en mogelijke verduurzamende maatregelen worden uiteraard overwogen. Als deze technisch en financieel mogelijk zijn kan dit in het ontwerp worden verwerkt.

NEN 2580

Kopers en verkopers hebben behoefte aan een juiste weergave van de oppervlakten. Huur en koopprijzen zijn direct verbonden met oppervlakten. Dan moeten deze wel correct zijn en gebaseerd op algemeen geaccepteerde normen. Secondlifebuildings maakt voor dit doel tekeningen en staten, conform de Nederlandse norm NEN 2580.

Kwaliteitsbewaking

Tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden controleren we of de werkzaamheden naar behoren worden uitgevoerd. En, of de afspraken overeenkomstig de opdracht worden nageleefd.

Marketingbegeleiding

De juiste marketing voor de nieuwe bestemming van uw pand kan essentieel zijn voor de verkoop of verhuur. Samen met lokale partijen organiseren we een effectieve marketing. Sociale media kunnen hier heel goed onderdeel van uitmaken.

Juridische zaken

Geen gedoe. En zeker niet achteraf. Door het maken van goede afspraken, vastgelegd in contracten en overeenkomsten, werken we aan een gezonde basis voor verkoop of verhuur. Wij helpen bij het op laten stellen van heldere contracten en overeenkomsten.