Voordelen

Voordelen kunnen worden uitgedrukt in veel verschillende grootheden. Voor iedereen kan dit anders zijn. Wij zijn er van overtuigd dat onderstaande onderdelen voor u betekenis kunnen hebben.

Huuropbrengsten

Gebruikers van uw pand betalen daarvoor. Deze huuropbrengsten stellen de eigenaar in staat om kosten te betalen. Kosten die permanent doorgaan, als gevolg van verzekeringen, afschrijving en belastingen. En betaalde rekeningen werken mee aan een positief rendement. Rendement dat belangrijk is voor beheerders, eigenaren en beleggers.

Beveiliging

Gebruikers van uw pand hebben een preventieve beveiligende werking. Zij houden voor u een oogje in het zeil, en hebben daarmee (gratis) een preventieve rol in uw beveiligingsysteem.

Activiteiten

Gebruikers van uw pand zorgen voor activiteiten. En activiteit zorgt voor een positieve uitstraling. Met kans op spin-off. Mensen ontmoeten elkaar en zijn daardoor in staat om elkaar te inspireren. Bijvoorbeeld tot het verbeteren van hun leef en of werkomgeving. En het aantrekken van nieuwe huurders.

Milieu

Door bestaande gebouwen weer te gebruiken, is er minder nieuwbouw nodig. Dit betekent, dat er minder materiaal gebruikt wordt. Minder grind, klei, zand, koper, dakbedekking, enzovoort. Minder materiaal gebruik betekent minder uitputting van onze aarde. De aarde, waar er maar één van bestaat. Op weg naar een cradle to cradle situatie.

Geschiedenis

We herkennen onze dorpen en steden aan wat er is. Straten, groen en gebouwen geven ons de vertrouwde beelden van onze leefomgeving. Met herinneringen aan wat we er ooit deden of wat we er meemaakten. Zonder deze leefomgeving is het veel lastiger je te herinneren wat er gebeurde, en heeft daarmee indirect invloed op onze eigen geschiedenis. Behoud van deze leefomgeving helpt ons bij het herinneren en beleven.