Herbestemmen

Herbestemmen is een belangrijk onderdeel in de opgave die ons te doen staat. De tijd verandert, onze inzichten veranderen en onze wensen veranderen. Gebouwen zijn vaak ontworpen voor één bepaalde functie. Maar je kunt je afvragen. Nee, je moet je afvragen of er nog meer mogelijkheden zijn als de vraag naar een bepaald type gebouw minder is geworden. Als je dat niet doet, zijn gebouwen wegwerpproducten geworden. En daar is een gebouw, in onze optiek, te kostbaar voor. Te kostbaar vanwege de energie die er in is gestopt, te kostbaar vanwege de materialen.

Wat te doen

Gebouwen hebben niet vanzelfsprekend de mogelijkheid om een andere functie te herbergen. Daarvoor is vaak een extra inspanning vereist. Vaak een verbouwing. Om een verbouwing mogelijk te maken is een plan nodig, en een vergunning. Secondlifebuildings heeft de kennis, capaciteit en ervaring om dit voor u te regelen. Dat doen we.

Advies

Herbestemmen van panden kan complex zijn. De situatie verschilt. De locatie is altijd anders. Er zijn verschillende wettelijke procedures. Om maar een aantal aspecten te noemen. Doordat wij het vaak doen, besparen wij onze opdrachtgevers een tijdrovend en ingewikkeld traject. Secondlifebuildings heeft ervaring met deze trajecten, en adviseert u graag. Ook om u te behoeden voor valkuilen.

Doelgroeponderzoek

Secondlifebuildings onderzoekt welke doelgroep geschikt is voor uw pand. De doelgroepen kunnen heel verschillend zijn. En soms niet voor de hand liggend. Studenten, starters, senioren, arbeidsmigranten of bijvoorbeeld expats. Secondlifebuildings onderzoekt welke doelgroep geschikt kan zijn voor uw gebouw, en in hoeverre uw gebouw functioneel gemaakt kan worden voor deze doelgroep.

Herbestemmingsvisie

Secondlifebuildings heeft visie op herbestemming. Met een uitgevoerd doelgroepenonderzoek stellen wij een herbestemmingsvisie op, specifiek voor de locatie. De herbestemmingsvisie geeft een realistisch beeld van de situatie, de kansen en toekomstige mogelijkheden.

Wijzigen van het bestemmingsplan

Herbestemmen vraagt eigenlijk altijd om een wijziging van het bestemmingsplan. Het veranderen van het bestemmingsplan kan via verschillende wegen: via de WRO (wet ruimtelijke ordening) en de WABO (wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Welke manier het beste is hangt van de omstandigheden af. Wij adviseren bij elke locatie over het wijzigen van het bestemmingsplan.