Missie

Wij maken bestaand vastgoed, gebruiksklaar voor een nieuwe toekomst.

Secondlifebuildings is een adviesbureau van bouwkundige professionals, die leegstaande gebouwen optimaliseren en herbestemmen. Hiervoor onderzoeken wij nieuwe markten en verzorgen de praktische en organisatorische uitvoering. Onze klanten zijn gebouweigenaren, beheerders en beleggers.

Wij bedienen onze klanten door het gebouw geschikt te maken voor andere doelgroepen. Onze inspanning betekent dan, dat het gebouw een nieuwe bestemming krijgt. Met als doel dit opnieuw te verhuren of te verkopen. Dit resulteert in nieuwe inkomsten, die belangrijk zijn voor eigenaren, beheerders en het rendement van beleggers.

Bestaande gebouwen, optimaliseren wij. Een lagere energierekening, een beter binnenklimaat, de optimale routing en aantrekkelijker voor klanten en gebruikers zijn de doelen die we stellen.

Veel grondstoffen, die gebruikt worden voor bouwen, zijn eindig. Daarom vinden wij het onze (maatschappelijke) verantwoordelijkheid om leegstand te minimaliseren. Wij zijn er van overtuigd, dat het hergebruik van vastgoed bijdraagt aan goed rentmeesterschap van de aarde.