Visie

Wij zien een grote uitdaging in het hergebruik van bestaand vastgoed. Momenteel staat er enorm veel vastgoed leeg, vooral kantoren en winkels. In onbruik geraakt. Dat is soms een groot probleem, maar er zijn kansen genoeg. Zo is er grote behoefte aan ruimte bij andere doelgroepen, zoals studenten, starters, senioren, arbeidsmigranten en expats.

Door gebruik te maken van de bestaande voorraad, snijdt het mes aan twee kanten: Als eerste kunnen eigenaren en beleggers weer opbrengsten genereren uit voorheen leegstaande panden. Hiermee bevorderen we deze bedrijfstak, wordt verpaupering voorkomen en verbetert de leefomgeving. Daarnaast zorgt het gebruik van de bestaande voorraad voor een besparing op het gebruik van grondstoffen. En wij realiseren ons, dat het gebruik van (eindige) grondstoffen de uitdaging van de 21e eeuw wordt.

Met het hergebruik van de bestaande voorraad gebouwen werken we aan een betere toekomst:

  • Vermindering van leegstand;
  • Opbrengsten voor eigenaren en beleggers;
  • Streven naar minder gebruik van eindige grondstoffen.

Wij streven ernaar, om in onbruik geraakte panden weer nieuw leven in te blazen door te zorgen dat het leegstaande vastgoed weer aantrekkelijk wordt voor een nieuwe doelgroep. Daarvoor willen wij, voor de professionele vastgoedmarkt, het beste adviesbedrijf zijn in herbestemming. En de komende 10 jaar tienduizenden vierkante meters voorzien van een nieuwe bestemming, die verhuurd is of verkocht aan een nieuwe doelgroep. Dit bereiken we door creatief te zoeken naar mogelijkheden, gekoppeld aan vakinhoudelijke kennis in een professioneel beheerst proces.

Direct een vraag?
Bel 06 - 53 70 50 55 of stuur een e-mail.